• Canis
  • Cerva
  • Delta
  • Batz

Lp safety group

Našim poslaním je „chrániť vám to najcennejšie…“.

Našim cieľom je stať sa významným dodávateľom oopp pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci /bozp/ a strojov a náradia pre zvýšenie kvality a efektivity práce.

Chceme byť vždy spoľahlivým a dôveryhodným obchodným partnerom pre svojich zákazníkov aj dodávateľov, odlišovať sa vystupovaním, komunikáciou, v rámci všetkých činností spoločnosti mať pred očami v prvom rade česť, morálku a poctivosť. 

Ponúkame Vám

NAŠIM CIEĽOM JE STAŤ SA VÝZNAMNÝM DODÁVATEĽOM OOPP PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI A STROJOV A NÁRADIA PRE ZVÝŠENIE KVALITY A EFEKTIVITY PRÁCE